0 Kč

  Čakra v sanskrtu znamená „kolo“. Na Východě se čakry často zobrazují jako lotosové květy, každý s jiným počtem okvětních lístků. Čakry jsou otáčivé kruhy jemnohmotné energie, která pohlcuje vyšší energie, kterou je naše tělo schopné využít. Mají významný vliv na naše fyzické, duševní a emoční zdraví a slouží jako silné baterie, které dodávají energii celému tělu. Přestože čakry nejsou fyzické, mají výrazný vliv na náš fyzický stav.

   Indičtí jogíni věří, že prána (životní síla) tělem prochází sítí jemných kanálků, kterým se říká nádí. Uvnitř lidské aury se nachází 72 000 nádí. Hlavní nádí, kterému se říká sušumna, vede podél páteře a spojuje sedm hlavních čaker. Na obou koncích sušumny jsou dva další nádí – ida (vlevo) a pingula (vpravo). Ida roznáší očistnou měsíční energii, zatímco pingala je nosetem sluneční energie. V některých podáních se tyto kanály zobrazují rovnoběžně, v jiných se mezi čakrami proplétají a setkávají se v korunní čakře.

  Lidské tělo obsahuje proudy pozitivní i negativní energie, která ovlivňuje směr otáčení čaker. Pravá strana těla je nabitá pozitivní energií, levá strana negativní. Čakra se otáčí na opačnou stranu než čakra těsně nad ní a těsně pod ní.

  Sedm hlavních čaker je rozmístěno podél páteře. Chovají se jako silné baterie nebo energetická centra stimulující fyzická i jemnohmotná těla, která propojují a opečovávají. Každá čakra je spojena s konkrétní tělesnou soustavou a orgány.

  Kořenová čakra ovlivňuje činnost tlustého střeva a konečníku. Sakrální čakra má vliv na ledviny, močový měchyř a reprodukční orgány. Sluneční čakra ovlivňuje játra, žlučník, žaludek, slezinu a tenké střevo. Srdeční čakra ovlivňuje srdce a paže. Krční čakra ovlivňuje hrdlo a plíce. Čelní čakra ovlivňuje mozek a Korunní čakra má nejdůležitější roli – pečuje o celé naše bytí.

    Mezi stavem každé čakry a zdravím orgánů, k nimž se čakra váže, existuje přímé spojení. Čakry mohou být otevřené, zavřené, blokované, vyvážené nebo v nerovnováze. Každá změna, která má čakry uvést do rovnovážného stavu, ovlivní fyzické tělo. Jen velice zřídka najdete někoho, kdo má všechny čakry otevřené a hlavně vyvážené. Takový člověk má pcit vnitřního naplnění, je plný radosti a pohody. Většina z nás zažívá změny ve stavu jednotlivých čaker, které jsou způsobeny strachem, stresem nebo frustrací.

ČTVEŘICE

 Sedm hlavních čaker bývá často reprezentováno čtvercem a troúhelníkem. Čtyři spodní čakry symbolizuje čtverec a v literatuře bývají někdy označovány jako čtveřice. Tyto čakry mají pomalejší vibrace než tři hrní čakry. Každá z nich představuje jeden z tradičních živlů: zemi, vodu, oheň a vzduch. Je důležité si uvědomit, že přestože čtyři čakry této čtveřice jsou položeny níž než horní trojice, má každá ze sedmi hlavních čaker stejný význam. Každá má svůj konkrétní účel a všechny jsou stejně důležité.


KOŘENOVÁ ČAKRA (Muladhara)

 

   V sanskrtu se kořenová čakra nazývá muladhara. Mule znamená „kořen“ a adhara „podpora“. Někdy se jí také říká základní nebo kostrční čakra. Je umístěna na konci páteře, v oblasti kostrče, a jejím úkolem je držet nás pevně ukotvené na zemi. Je spojena s pudem sebezáchovy, pocity bezpečí a pohodlí. Dodává vitalitu, energii a pocit toho, že života užíváme plnými doušky. V základní rovině symbolizuje přežití a životní sílu. V emoční rovině nám dodává odvahu, sílu a vytrvalost. Kořenová čakra hraje významnou roli pro naše přežití, protože ovládá instinkt „bojuj nebo uteč“. Ovládá smysl čichu a pevné části našeho těla:  zuby, kosti a nehty. Na rozdíl od ostatních čaker tato směřuje dolů, směrem k zemi.

  Když není kořenová čakra dostatečně probuzená, člověk je nervózní a nejistý. Proto se v této čakře může hromadit pocit strachu a zažívací problémy. Je-li kořenová čakra stimulovaná příliš, člověk má dominantní sklony, je sebestředný, soustředěný na peníze, moc a sex.

SAKRÁLNÍ ČAKRA (Svadisthana)

   Sakrální čakra umístěna v křížové oblasti zad přibližně pět centimetrů pod pupkem. Protože se vztahuje k vodě, v těle ovlivňuje vše tekuté. Představuje kreativitu, emoční rovnováhu a sexualitu. V sanskrtu výraz svadisthana znamená „sídlo životní síly“. V emoční rovině sakrální čakra stimuluje naději a optimismus. Je napojená na smysl chuti. Lidé kteří dobře vycházejí s ostatními, mají vyváženou sakrální čakru – jsou schopni elegantně a bez problémů jednat se svým okolím. Když tatao čakra zablokuje nebo nefunguje správně, kromě toho, že člověk ztrácí sílu, často trpí artritidou, obtížemi močové soustavy nebo sexuálními dysfunkcemi. Tyto obtíže bývají vyvolané negativními emocemi: hněvem, frustrací a nesnášenlivostí, které se objevují při nedostatečné stimulaci této čakry. Pokud je sakrální čakra stimulovaná příliš, člověk může být asertivní, manipulativní nebo příliš soustředěný sám na sebe.

SOLÁRNÍ ČAKRA (Manipura)

 

  Výraz manipura znamená „klenot pupku“. Solární čakra je umístěna mezi pupkem a prsní kostí. Dává nám osobní sílu, vřelost, pocit zdravé sebedůvěry a štěstí. Ovlivňuje správné držení a vstřebávání potravy, zaručuje správnou funkci trávicí soustavy a pocit fyzické pohody. Tato čakra je spojena se zrakem, což je logické – protože jsme – li šťastní a spokojení, vše vypadá jasnější zářivější. Solární čakra ovlivňuje také citlivost a emoce. V emoční rovině podporuje kreativitu, optimismus, důvěru, sebedůvěru a respekt k sobě samému. Jestliže má někdo negativní přístup k životu, tato čakra podporuje hněv a nepřátelství. Když je solární čakra příliš stimulovaná, z člověka se stává nadměrně náročný perfekcionista a workoholik. Pokud je čakra stimulovaná nedostatečně, trpí dotyčný člověk nízkou sebedůvěrou, na okolí reaguje přecitlivěle a má pocit, že ztrácí kontrolu nad svým životem, z čehož se mohou vyvinout žaludeční vředy a další žaludeční problémy.

SRDEČNÍ ČAKRA (Anahatha)

  Srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudníku, na úrovni srdce. Sansktský výraz anahatha znamená „neudeřený“ nebo „neubitý“. Vztahuje se k věčnému zvuku nebo tónu, který můžeme slyšet, ačkoli nepochází z žádného pozemského hudebního nástroje. Srdeční čakra ovlivňuje osobní a bezpodmínečnou lásku, harmonii, soucit a pochopení, hojení a hmat. Smysl hmatu je spojen se srdeční čakrou, protože jestli jsme s někým v blízkém kontaktu vychází mu vztříc naše srdce (a emoce). V emoční rovině srdeční čakra posiluje soucit, sebepřijetí, respekt vůči sobě i ostatním. Lidé s vyváženou srdeční čakrou bez obtíží přiznávají své pocity, dokážou sami sebe rozvíjet a podporovat ostatní. Ten, kdo má srdeční čakru nedostatečně stimulovanou, bývá nadmíru citlivý, přehnaně soucitný a má potřebu ostatním stále dávat. Bývá bázlivý a sám sebe lituje. Mnozí z těch, co jsou přehnaně závislí na jiných, mají nedostatečně stimulovanou srdeční čakru. Jestliže je ale srdeční čakra stimulovaná příliš, dotyčný člověk bývá majetnický, náladový, náročný a snaží se ostatní ovládat.

TROJICE

 

   Horní tři čakry se někdy označují jako trojice nebo triáda. Vibrují vyšší rychlostí než čakry spodní čtveřice. Tyto tři čakry se vztahují ke kardinálním (základním), pevným (fixním) a mutuálním (proměnlivým) astrologickým znamením. Kardinální znamení jsou: (Beran; Rak; Váhy; Střelec) jsou společenská, energetická, extrovertní. Pevná znamení (Býk; Lev; Štír a Vodnář) jsou nepoddajná, tvrdohlavá a houževnatá. Mutuální znamení (Blíženci; Panna; Kozoroh a Ryby) jsou přizpůsobivá a snadno se vyrovnávají s měnícími se okolnostmi.

 Vysoce duchovně vyvinutí lidé mají aktivní čelní a korunní čakru. Bohužel se rozvoji těchto čaker věnuje jenom velice málo lidí, obvykle se soustředí na práci se spodními pěti čakrami.

KRČNÍ ČAKRA (Višudha)

 

  Krční čakra se nachází na úrovni hrdla. Sanskrtský výraz višudha znamená „čistý“. Krční čakra je centrem komunikace a sebevyjádření, především verbálního. Snaží se všude hledat pravdu. Hraje klíčovou roli v přenosu myšlenek a nápadů z čelní čakry do spodních čaker. V emoční rovině krční čakra podporuje idealismus, lásku a porozumění. Člověk s vyváženou krční čakrou je spokojený, klidný, má dobrý smysl pro načasování a silnou víru. Také se vyznačuje laskavostí a ohleduplností vůči okolí. Pokud je tato čakra příliš stimulovaná, člověk se stává arogantním, dogmatickým, pánovitým a sarkastickým. Sám mluví ze široka, ale odmítá naslouchat ostatním. Jestliže je nedostatečně stimulovaná krční čakra, potom se člověk uzavírá do sebe, slábne, je bázlivý, vypočítavý a nespolehlivý. Může trpět problémy v oblasti krku v oblasti a ramen.

ČELNÍ ČAKRA (Adžňa)

 

  Čelní čakra je samozřejmě umístěna na čele, těsně nad obočím. V sanskrtu adžňa znamená „příkaz“. To je případný název, protože čelní čakra ovládá mysl a také všechny ostatní čakry. V emoční rovině tato čakra zlepšuje chápání okolního světa tím, že nám dává vědomí duchovní podstaty. Čelní čakrou přijímáme myšlenky, pocity i intuici ostatních lidí. Často se jí říká „třetí oko“, protože se dotýká psychických a duchovních záležitostí. Když je tato čakra příliš stimulovaná, bývá člověk pyšný, autoritativní, manipulativní a dogmatický. Ten, kdo má čelní čakru nedostatečně stimulovanou je plachý, váhavý a neprůbojný. Může mít také sklon k tenzním bolestem hlavy.

KORUNNÍ ČAKRA (Sahasrara)

 

  Korunní čakra se nachází na temeni hlavy a u silně duchovně vyvinutých lidí bývá umělecky znázorněna v podobě svatozáře. V sanskrtu slovo sahasrara znamená „tisíc“, a symbolem této čakry je květ lotosu s tisícem okvětních plátků. Korunní čakra vyvažuje a harmonizuje rysy naší povahy, které si mohou protiřečit. Ovládá také mystickou a duchovní úroveň, a tím umožňuje získat vhled a porozumět vzájemnému propojení všech živých bytostí. Tuto čakru nelze aktivovat dříve, než zvládnete práci se všemi nižšími čakrami a uvedete je do vyváženého stavu. Když je korunní čakra vyvážená, přináší osvícení a pocit jednoty s celým vesmírem. Pokud je stimulovaná příliš, člověk je frustrovaný, depresivní a destruktivní. Pravděpodobně také trpí silnými migrénami. Jestliže je naopak stimulovaná málo, člověk se stahuje do sebe, je zamlklý a neschopný radovat se ze života.

 

Sedm znaků, že vaše čakry jsou nevyvážené a jak každou z nich léčit

 

Porucha emocionálního cítění nebo různé fyzické dysfunkce mohou mít nějakou souvislost s vašimi čakrami.

Pokud máte co dočinění s obyčejnou chřipkou nebo příležitostným onemocněním, nemusíte být hned nadmíru znepokojeni.

Avšak přetrvávání těchto problémů naznačuje, že tam může být nějaký problém, který nelze léčit odpočinkem nebo lékem. Je pravděpodobné, že máte co dočinění s nevyváženými čakrami.

1. Nevyvážená kořenová, základní čakra

Poruchy příjmu potravy, rozsáhlá negativita nebo cynismus, zvýšená chamtivost či nekontrolovatelné pocity nejistoty, to všechno jsou běžné příznaky nevyvážené kořenové čakry.

Svou kořenovou čakru vyvážíte následovně:

Obklopte se červenými barvami nebo si představujte, jak červená barva vyzařuje ze spodní části páteře během vaší meditace.

Dejte si dlouhou, horkou sprchu a během toho dbejte na to, abyste přijímali a milovali své tělo. Choďte častěji na procházky nebo během jógy cvičte pozici stromu.

2. Nevyvážená sakrální čakra

Neschopnost vidět sebe jako žádoucí, přitažlivou osobu, nebo nedokázat se plně otevřít ve vztahu, to jsou nejsilnější ukazatele nevyvážené sakrální čakry.

Zatímco meditace a představování oranžového lotosu kolem vaší sakrální čakry jsou účinnými způsoby, jak dostat vaši sakrální čakru pod kontrolu, rovnováhu můžete docílit také tím, že zařadíte pomeranče, melouny, kokosy a jiné sladké ovoce do svého jídelníčku.

Nakonec, pokud se obklopíte vodou – živlem vaší sakrální čakry – získáte užitek z relaxace potřebné pro usnadnění průtoku emocí.

3. Nevyvážená čakra solaru plexu

Projevy nevyvážené nebo zeslabené čakry solaru plexu jsou často nejzřetelnější.

Objevují se problémy, jako jsou špatné zažívání, problémy s játry a žaludkem, chronická únava a nadměrná citlivost související s odmítnutím a kritikou.

Upravte fungování této oslabené čakry takhle:

a) Cvičte vědomé dýchání

b) Zdravě se stravujte, jezte neupravované potraviny

c) Pijte velké množství vody

d) Opakujte mantru „Pojďme na to“

e) Pijte čaje například z máty peprné, heřmánku a zázvoru

 

4. Nevyvážená srdeční čakra

Mezi příznaky nevyvážené srdeční čakry patří bolesti srdce, lymfatické problémy, bolesti ramen a silné pocity žárlivosti, hněvu a samoty.

Běžným znakem oslabené srdeční čakry je také přehnaná láska až do stavu dušení.

Obnovte si rovnováhu tím, že půjdete do přírody, že najdete nový způsob, jak projevit odpuštění. Udělejte to nejlepší, co víte, abyste pravidelně prováděli „náhodné skutky lásky“ a obnovte si kontakty se starými přáteli.

5. Nevyvážená čakra hrdla

Jako jedna z nejzřetelněji nevyvážených čaker ukazuje příznaky disparity, které často zahrnují onemocnění hrdla, problémy s obličejem, bolesti krku nebo ramen, zeslabenou vůli a potíže s vyjadřováním.

Vokalizovaným zpíváním, brbláním a pobroukáváním můžete začít otevírat a znovu vyvažovat čakru hrdla.

Rovněž se snažte mluvit pravdu, dělit se o své pocity, myšlenky a nápady. Přestaňte soudit sebe a druhé a praktikujte pravidelná cvičení na dýchání zhluboka.

6. Nevyvážená čakra třetího oka

Jste více náladový, prchlivý nebo citově nevyvážení? Tyto příznaky, spolu se ztrátou sluchu, problémy s nosními dutinami a přehnanou představivostí jsou běžnými příznaky nevyvážené čakry třetího oka.

Obnovte tuto čakru meditacemi, dostatečným spánkem či aromaterapií s použitím esenciálních olejů, jakými jsou například kadidlo, levandule a jalovec.

Zařaďte do svého stravování potraviny purpurové a modré barvy, jakými jsou například červená cibule, zelí, borůvky, červené hrozny, ostružiny a tomu podobné.

 

7. Nevyvážená korunní čakra

V neposlední řadě, nevyvážená korunní čakra se často projevuje symptomy, jakými jsou deprese, neschopnost učit se, hypersenzitivita na světlo a zvuky, strach z odcizení a problémy se sebeuvědomováním a sebepoznáním.

Obnovte rovnováhu ve své korunní čakře prostřednictvím meditace a tím, že poskytnete pomoc druhým. Také pomůže, když se rozhodnete milovat sebe i druhých a akceptujete je.

Navíc, pokud se rozhodnete milovat, uvolníte tlak z ostatních čaker.

VNÍMÁNÍ ČAKER:

   Toto je úžasné vizualizační cvičení, které umožní pochopit energii čaker. Můžete při něm také jednotlivým čakrám položit otázky, které byste si přáli objasnit.

1/ Lehněte si na zem a maximálně se uvolněte.

2/ Pozornost soustřeďte na kořenovou čakru, snažte si ji představit co nejzřetelněji. Třikrát se zhluboka a pomalu nadechněte a představte si, že kořenovou čakru stimulujete červenou energií. Potom si představujte její pozitivní reakci. (Kořenová čakra je vždy otevřená, nemusíme se tedy snažit o její otevření).

3/ Nyní přesuňte pozornost do oblasti sakrální čakry, znovu si ji snažte co nejzřetelněji představit. Třikrát se pomalu a zhluboka nadechněte a představte si, že do této čakry posíláte oranžovou energii. Představujte si, jak se rozevírá jako květ.

4/ Postupujte dále k solární, srdeční, krční, čelní a korunní čakře. Každé posílejte energii v její barvě.

5/ Vyberte jednu čakru, kterou chcete více prozkoumat. Můžete mít konkrétní důvod nebo si prostě jednu vyberte namátkou.

6/ Soustřeďte se na tuto čakru a v duchu vejděte do místnosti, která ji představuje. Dávejte pozor, jak se uvnitř cítíte a případně jaký vliv má pobyt v tomto prostoru na vaše fyzické tělo. Všimněte si jaké jsou v místnosti barvy a jak je zařízená. Procházejte pokojem a prohlížejte si jej. Zastavte se a prohlédněte si obrazy visící na stěnách, pokud tam nějaké jsou.

7/ Když jste si místnost prohlédli, přejděte doprostřed pokoje a posaďte se do jednoho ze dvou pohodlných křesel, která tam stojí. Požádejte průvodce, ať vejde a usedne k vám. Představujte si osobu, která přijde do pokoje a sedne si do druhého křesla.

8/ Několik minut se průvodce ptejte na věci, které by vás ohledně této čakry zajímaly. Možná máte otázky, které se vztahují k vám nebo k vašim blízkým. Možná máte obecnější dotazy na to, jak konkrétní čakra působí.

9/ Když je konverzace s průvodcem u konce, poděkujte mu a rozlučte se.

10/ V duchu se vraťte dočelní čakry a představte si, jak se její okvětní plátky pomalu zavírají. Stejně pstupujte s krční, srdeční, solární a sakrální čakrou. Korunní a kořenovou čakru vynecháme, protože ty jsou otevřené.

11/ Několikrát se pomalu a z hluboka nadechněte, uvědomte si místo, kde jste cvičení prováděli, vraťte se tam, a až budete připraveni, pomalu otevřete oči.

12/ Než vstanete, ještě cca minutu nebo třeba dvě klidně ležte.

 

  Po tomto cvičení je vhodné si něco sníst či se napít a tím se vrátíte zpátky na zem. Když skončíte, zamyslete se nad svým zážitkem. Přemýšlejte o místnosti, kterou jste navštívili, a věcech, které jste tam viděli. Všechny předměty mají nějaký význam. Soustřeďte se hlavně na ty obrazy na stěnách, protože se obvykle vztahují k něčemu, co se ve vašem životě právě odehrává. Toto cvičení opakujte často. Pokaždé můžete navštívit jinou čakru nebo se do stejné čakry vrátit několikrát a teprve později prozkoumat další. Po tomto cvičení byste se měli cítit velmi uvolnění a klidní.

KAM PŘÍŠTĚ?

Pravidelně za Vámi jezdím do měst a obcí po celém Česku.

Kam mě kroky povedou příště? Záleží na Vás!

Výklad karet, přednášky, kurzy a mnoho dalšího!

Kontaktujte mě ZDE a domluvíme se!