0 Kč

Psychologie barev - Symbolika barev

   V horní polovině kruhu je hlavní barvou žlutá. Další barvy obsahují její menší nebo větší podíl, od žlutozelené až k ohnivě červené. Při denním osvětlení jsou tyto barvy nápadnější a výraznější. Působí jasně a teple, proto je označujeme jako barvy teplé. V dolním polokruhu je ústřední barvou modrá. Ostatní barvy mají rovněž její různý podíl, přes modrozelenou až nafialovělou. Tyto barvy vytvářejí opačný dojem - jsou intenzivnější a výraznější právě při menší intenzitě osvětlení. A protože barvy modré a jejich odstíny vzbuzují pocit chladu, hovoříme o nich jako o barvách studených. Zdroj: www.novinky.cz

Přestože se individuální vnímání jednotlivých barev a jejich odstínů u jednotlivých lidí velmi odlišují, při empirických výzkumech preferencí barev docházejí vědci k výsledkům, které mají obecnou platnost. Podle Maxe Lüschera (1969), který nejvíce rozpracoval významy barev, jsou jejich obecné významy, platné pro většinu populace, následující:

 

Žlutá

povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie, působí vesele a otevřeně, ale může být spojována i s povrchností a přelétavostí

 

(Citrónová) světlá žluť

naznačuje potřebu bránit se uvolnění napětí

 

Oranžová

je slavnostní, vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody, slavnostního vzrušeného očekávání, ale i s bezcílným hektickým rozčilením.

Žlutozelená

Evokuje otevření se, dává impuls k navázání kontaktu. Překročením meze přidání žluti však působí vtíravě a podbízivě.

 

Světlezelená

působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, vlhka, ticha, (rostlin) přírody, ekologie a růstu

Tmavozelená

uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí a naděje

Zelenomodrá

tmavá — hrdost, uzavřenost, sebezbožňování;

světlá — chladná odtažitost, hygienická sterilita.

 

Tmavomodrá

klidná, vážná až skličující, barva dálek, hloubky, rozjímání a smutku, ale take míru a spokojenosti

Modrá

znamená klid, důvěru, tradice, stálost přetrvávající na věky, matriarchát

 

Světlemodrá

působí přivětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy. Evokuje bezstarostné veselí, neklade žádné nároky a v ničem se neangažuje.

 

Modročervená

zadržená síla koncentrovaná uvnitř, vynucená zdrženlivost

 

Červená

vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky, hluku. Zároveň je vznešená, je symbolem energické akce, změny, přetváření a pronikání vpřed, dobývání, energie a sebevědomí, výstrahy.

 

Purpur

působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou spravedlnosti a majestátu, sebevědomí bez střetů, klidu, příměří

 

Fialová

melancholická, osobitá, náročná, značí zastřené vzrušení, skryté tajemství vyvolávající znepokojení, zdrženlivou střízlivost, pokoru, skromnost

 

Růžová

Volnost a roveň energie—něžná aktivita
Symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost v srdeční úrovni, bez pudové smyslnosti. Je to barva něhy, jemnosti a oddanosti. Je to barva jemného způsobu života, zdrženlivé elegance, slavnostních nálad a sentimentálních citů. Může však narušovat vztah k realitě a vědomé odvrácení se od vážných věcí života. Zvyšuje chuť na sladké.

 

Světlefialová

působí začarovaně, rozpolceně, slabošsky, je to barva magie, melancholie, opojení

 

Meruňková

Obnovuje, oživuje a jemně stimuluje a může rozpustit a odstranit emocionální blokády. Tento barevný odstín, který je nejblíž barvě pokožky, udržuje v proudu životní energii a zjemňuje pleť.

 

Hnědožlutá

obsahuje dynamiku otevírání se, ale místo povrchnosti žluté nastupuje výraz hlubší pohody mysli

 

Hnědá

je střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti

 

Šedá

netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory, neutralitou, hranicí mezi prostory

 

Bílá

neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty, osvobození, absolutní svobody, nových začátků

 

Černá

barva smrti, koncový bod tmavosti představuje konečné rozhodnutí, agresivní vzdor, popření pestrého života, nicotu, absolutní odříkání, je výrazem pro bojovné „ne“.

 

Zlatá

symbolizuje pocit zářícího štěstí - Je to barva správného, pravého středu, barva univerzální lásky a nejvyšších hodnot a zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost. Zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné a žádoucí. Zlatá transformuje poznání v pochopení, pomáhá při zvládnutí duševních nejistot, podporuje ducha na cestě k univerzální moudrosti.

KAM PŘÍŠTĚ?

Pravidelně za Vámi jezdím do měst a obcí po celém Česku.

Kam mě kroky povedou příště? Záleží na Vás!

Výklad karet, přednášky, kurzy a mnoho dalšího!

Kontaktujte mě ZDE a domluvíme se!